Οι εγγραφές σπουδαστών στα τμήματα της Σχολής μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ'όλη τη διάρκεια του Ωδειακού έτους.