Ειδικά Μαθήματα Αναγνωρισμένα

ΕπίπεδαΠιάνοΒιολίΒιόλαΒιολο-
ντσέλο
Κοντρα-
μπάσο
Φλάουτο
Κλαρινέτο
Κόρνο
Όμποε
Φαγκότο
Τρομπέτα
Τρομπόνι
Σαξό-
φωνο
ΚρουστάΚιθάραΜονωδίαΜελοδρα-
ματική
Προκαταρκτική Α΄
Προκαταρκτική Β΄
Προκαταρκτική Γ΄*******
Κατωτέρα Α΄
Κατωτέρα Β΄***
Κατωτέρα Γ΄
Μέση Α΄
Μέση Β΄
Μέση Γ΄
Ανωτέρα Α΄
Ανωτέρα Β΄
Ανωτέρα Γ΄ (Τελική Τάξη Πτυχίου)

Σχολή Δεξιοτεχνίας/ Προετοιμασία Διπλώματος
Τελική Τάξη Διπλώματος

* οι τάξεις με * δεν ειναι υποχρεωτικές και ενδέχεται να παρακαμφθούν με απόφαση της εξεταστικής επιτροπής

Οι σπουδαστές που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και καταφέρνουν σε μια διδακτική χρονιά να περατώσουν ύλη περισσοτέρων τάξεων, προτείνονται για Κατατακτήριες εξετάσεις με στόχο να υπερπηδήσουν μία ή περισσότερες τάξεις.