Εξετάσεις

Οι ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Κατατακτήριες……….20 – 30 Οκτωβρίου
Προαγωγικές……….08 – 31 Ιανουαρίου και 16 Μαΐου – 30 Ιουνίου
Ετήσιες……….16 Μαΐου – 30 Ιουνίου
Επαναληπτικές……….15 – 30 Σεπτεμβρίου
Απολυτήριες……….Ιανουάριο και Ιούνιο