Προπαρασκευαστικά Τμήματα

Προετοιμασία για εισαγωγή σε Μουσικά Πανεπιστήμια

Τα ειδικά μαθήματα Αρμονίας, Έλεγχος Ακουστικών Ικανοτήτων(Dictee) διδάσκονται μέσα από πολλές διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με πληθώρα βιβλιογραφίας, μουσικού υλικού και σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση. Οι υποψήφιοι εκτός των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, εξετάζονται και στα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «’Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων». Oι μαθητές διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα την ύλη της Αρμονίας που απαιτείται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ταυτόχρονα εκπαιδεύονται στην Μουσική Ακοή για την αντίστοιχη εξέταση Ακουστικών Δεξιοτήτων.

Προετοιμασία για εισαγωγή στα Μουσικά Γυμνάσια

Το προπαρασκευαστικό τμήμα εισαγωγής στα Μουσικά Γυμνάσια λειτουργεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο(ένα μήνα πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας) και δέχεται όλους τους τελειόφοιτους μαθητές της ΣΤ Δημοτικού που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο. Οι μαθητές εξασκούνται και προετοιμάζονται κατάλληλα σε όλες τις ενότητες που πρόκειται να εξεταστούν:
•διάκριση τονικού ύψους
•ρυθμική αναγνώριση και εκτέλεση
•μουσική ακρόαση
• αναγνώριση και εκτέλεση σύντομων μουσικών φράσεων στο μεταλλόφωνο
• φωνητική αναπαραγωγή μελωδικών διαστημάτων
•επιλογή κατάλληλου τραγουδιού και απόδοση σε διαφορετικές τονικότητες (transporto)
• προαιρετική διαδικασία εκτέλεσης κομματιού επιλογής του μαθητή στο βασικό μουσικό του όργανο.

Μουσική Προπαιδεία

Το τμήμα της Μουσικής Προπαιδείας απευθύνεται σε προνήπια και νήπια 3 – 6 ετών. Στόχος της Μουσικής Προπαιδείας αποτελεί η γνώση και η μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Μέσω της ενεργητικής ακρόασης ηχοϊστοριών, παραμυθιών και τραγουδιών αλλά και μέσα από μουσικοκινητικές δραστηριότητες τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση της ακοής, την κίνηση, την ομαδικότητα, τη μνήμη, την αυτοσυγκέντρωση και τη δημιουργικότητα. Εξερευνούν βασικά στοιχεία της μουσικής, του ρυθμού, των ηχοχρωμάτων, του τονικού ύψους, της αρμονίας των μελωδιών. Η ρυθμική αγωγή είναι βασικό στοιχείο της μουσικής προπαιδείας και επιτυγχάνεται με εκμάθηση απλής τεχνικής κρουστών οργάνων, ρυθμικών και μελωδικών. Σύμφωνα με μελέτες της παιδοψυχολογίας και της μουσικής ψυχολογίας, όσο πιο μικρά τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική τόσο ταχύτερα αναπτύσσουν τις ακουστικές και φωνητικές τους ικανότητες. Τα μαθήματα είναι ομαδικά σε ολιγομελή τμήματα διαρκείας 60’ από καταξιωμένη μουσικοπαιδαγωγό.