Κανονισμός Σχολής

 • Για θέματα υγείας ή συμπεριφοράς του μαθητή, ο γονέας-κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον διδάσκοντα ή τη Διεύθυνση.
 • Όταν ο μαθητής παρουσιάσει έλλειψη συνέπειας ή μειωμένες επιδόσεις επανειλημμένως, ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον γονέα-κηδεμόνα του.
 • Η συζήτηση με γονείς και η ενημέρωση προόδου των μαθητών δεν γίνεται κατά τις ώρες διδασκαλίας, αλλά μία φορά το μήνα: είτε σε ώρα που θα επιλέξει ο καθηγητής και θα ενημερώσει για υποδοχή γονέων – μαθητών, είτε στο τελ. 10λεπτο της ώρας του μαθήματος, αφού έχει ενημερωθεί ο καθηγητής από τον γονέα, ώστε να μην γίνει διάλειμμα.
 • Όλα τα μαθήματα διαρκούν συνολικά 60 λεπτά. Εάν οι στόχοι του μαθήματος διεκπεραιώνονται πλήρως, υπάρχει η δυνατότητα 10λεπτου διαλείμματος στο μέσον του μαθήματος. Κάθε συζήτηση με το μαθητή είναι πολύ χρήσιμη, καθώς «χτίζεται» ένα οικείο και φιλικό περιβάλλον μεταξύ καθηγητή-μαθητή.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης του/της μαθητ-ή/ριας, ο καθηγητής, έχει το δικαίωμα, αν κρίνει ο ίδιος αναγκαίο, το μάθημα να υπερβεί την προγραμματισμένη ώρα διδασκαλίας έως και 10 λεπτά, αφαιρώντας τα, από τις επόμενες ώρες διδασκαλίας του, όπως εκείνος επιλέξει.
 • Ο σπουδαστής οφείλει να λαμβάνει μέρος στις ετήσεις – προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο τέλος του ωδειακού έτους. Πέραν των 8 αδικαιολόγητων απουσιών , ο σπουδαστής στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στις απολυτήριες εξετάσεις.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Σχολής και η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθητές και διδάσκοντες. Εξαιρείται η περίπτωση που ζητηθεί και δοθεί άδεια από τον διδάσκοντα.
 • Οι μαθητές που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και καταφέρνουν σε μια διδακτική χρονιά να περατώσουν ύλη περισσοτέρων τάξεων, προτείνονται για Κατατακτήριες εξετάσεις με στόχο υψηλότερη βαθμίδα.
 • Κάθε μάθημα που θα ακυρωθεί από υπαιτιότητα του διδάσκοντα, θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση του σπουδαστή με τον διδάσκοντα. Τα μαθήματα που ακυρώνονται από ευθύνη του σπουδαστή , δεν αναπληρώνονται.
 • Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας, που ορίζει το Υπ. Πολιτισμού, δεν αντικαθίστανται. Οι ημέρες αυτές όπως αναφέρονται στο εορτολόγιο του Υπ. Πολιτισμού: 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, Των Χριστουγέννων (παραμονή έως και 7 Ιανουαρίου), Καθαρή Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, Το Πάσχα ( από Μ.Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά) και του Αγίου Πνεύματος.
 • Παρακαλείσθε για την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων εντός του εκάστοτε διδακτικού μήνα, καθώς μέσω αυτών καταβάλλονται οι αμοιβές των καθηγητών.
 • Ο σπουδαστής δεν πρέπει να οφείλει δίδακτρα προκειμένου να λάβει μέρος σε ετήσιες, προαγωγικές, κατατακτήριες ή απολυτήριες εξετάσεις.
 • Τα εξέταστρα καταβάλλονται το αργότερο μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Οι ετήσεις Εξετάσεις Προόδου των μαθητών γίνονται από εξεταστές που ορίζονται από το Ωδείο, έτσι ώστε να αξιολογείται η πρόοδος κάθε σπουδαστή όχι μόνο σε συνάρτηση με το επίπεδο του, αλλά και με τους άλλους σπουδαστές της ίδιας τάξης, στοχεύοντας σε ένα – όσο το δυνατόν – ομοιογενές επίπεδο. Έτσι με τρόπο ρεαλιστικό, μπορεί να γίνουν επισημάνσεις στους εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες και οι απαραίτητες παρατηρήσεις – συστάσεις στους διδάσκοντες, αναφορικά με την πρόοδο του κάθε σπουδαστή και την απόδοση του.
 • Οι προαγωγικές Εξετάσεις των Οργάνων (προαγωγή στην ανώτερη βαθμίδα: Προκαταρκτική ⇒ Κατωτέρα, Κατωτέρα ⇒ Μέση, Μέση ⇒ Ανωτέρα), γίνονται στο Ωδείο. Αντίστοιχα για τις Πτυχιακές και Διπλωματικές Εξετάσεις, ο τόπος διεξαγωγής ορίζεται με βάση την εγκεκριμένη επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού.