Δίδακτρα

Τα δίδακτρα διαμορφώνονται ανάλογα με το ειδικό μάθημα που παρακολουθεί ο σπουδαστής. Παρέχονται εκπτώσεις σε περιπτώσεις παρακολούθησης δύο ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων από έναν σπουδαστή, όπως επίσης στο δεύτερο και τρίτο παιδί μιας οικογένειας. Οποιαδήποτε άλλη έκπτωση διδάκτρων είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.